Kategorie
Home Byty - prodej, pronájem Byty na prodej Podíl 1/6 na bytové jednotce, k.ú. Bukov

Podíl 1/6 na bytové jednotce, k.ú. Bukov

Bukov
21. 9. 2021 - 10:45
Nejvyšší nabídka

Popis

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužnice Aleny Barešové, nar. 3. 9. 1957, bytem Ústí nad Labem, Pincova 2977/25, PSČ 400 11 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitostech:

a) Bytu – jednotce č. 497/9, která se nachází v budově Bukov, č.p. 497, 498, bytový dům, která stojí na parcele č. 1892, 1893, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 278 m2, LV 1632
b) Spoluvlastnickém podílu o velikosti 43/779 na společných částech domu - budově Bukov, č.p. 497, 498, bytový dům, která stojí na parcele č. 1892, 1893, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 278 m2, LV 1632,


vše zapsané na LV č. 1632 a 3080, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro katastrální území Bukov, obec a okres Ústí nad Labem.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 22. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na stránkách www.spravcibrno.cz

Parametry

Povaha inzerátu
prodej bytu

Základní údaje

Oblast inzerce
Bukov
Druh inzerátu
soukromá inzerce
Číslo inzerátu
9686820112322777772
Nejvyšší nabídka

Podíl 1/6 na bytové jednotce, k.ú. Bukov

Zavřít Zavřít
Prodávající
Zrůstek a partneři v.o.s.
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!